via Rieneke Vlaanderen – van Laar, MSc

Glucosamine is als voedingssupplement een ‘oude bekende’. Bijna iedereen die iets zoekt bij de gezondheidswinkel of drogist, komt vroeg of laat wel Glucosamine tegen. Over de werking van Glucosamine kunnen we op onze website niet schrijven, vanwege de regelgeving (EFSA), dus daar zullen we hier niet op ingaan.

Maar wat is Glucosamine nu eigenlijk? En hoe verhoudt Glucosamine zich tot de – inmiddels ook bekende – Groenlipmossel (waar we overigens eveneens niet over mogen uitweiden qua werking)?

 

Glucosamine is een lichaamseigen stof die bijna overal in het lichaam wel voorkomt. Scheikundig gezien is het gewoon een glucosemolecuul waarvan een hydroxylgroep (-OH) is vervangen door een aminogroep (-NH2).
Glucosamine kan gebruikt worden als bouwsteen voor grotere moleculen, zoals verschillende Glycosaminoglycanen (GAGs). Denk hierbij aan Hyaluronan, waar veel bindweefsels en bijvoorbeeld ook het glasachtig lichaam van het oog voor een belangrijk deel uit bestaan.

 

 

Pezen, ligamenten en kraakbeen bevatten in het lichaam veruit de meeste Glucosamines.

Een vorm van Glucosamine kan ook een bouwsteen zijn voor Chondroïtinesulfaat, eveneens een bekend ingrediënt van supplementen.

 

Verder is Glucosamine belangrijk voor proteoglycanen (dat zijn GAGs die verbonden zijn aan een centraal eiwit).

Bronnen van Glucosamine

Als u uit uw voeding Glucosamine wilt halen, kunt u kiezen voor dierlijke producten. Want in bijna alle dierlijke weefsels wordt wel wat Glucosamine aangetroffen. In de lever, nieren en vooral kraakbeen en pantsers (van schaaldieren) is de hoeveelheid Glucosamine het grootst. Eigenlijk zijn alleen die laatste twee een echt goede voedingsbron van Glucosamine. En dat eten de meeste mensen niet zo graag…

 

Glucosamine innemen: wat gebeurt er dan?

Ongeveer 90% van het oraal gebruikte Glucosamine wordt opgenomen vanuit het maag-darmkanaal. De biologische beschikbaarheid van Glucosamine HCl bedraagt meer dan 20%. De gedachte van het gebruik van Glucosamine is dat dit dan wordt verwerkt in de GAG-ketens in het lichaam. Omdat Glucosamine zich makkelijk hecht aan water, wordt het grootste gedeelte echter weer via de urine uitgescheiden.

 

Glucosamine in de Groenlipmossel

Wist u dat er ook Glucosamine in de Groenlipmossel zit? Uit wetenschappelijke studies blijkt dat ongeveer 3-12% van de Groenlipmossel uit GAGs bestaat (bron: Coulson et al., 2015; Ulbricht et al., 2009). En GAGs bestaan dus voor een groot deel uit Glucosamines.
De hoeveelheid GAGs zal per mossel verschillen, omdat dit een natuurproduct is waarin waarden kunnen fluctueren. Ook is de hoeveelheid GAGs in een product met Groenlipmossel in grote mate afhankelijk van de bewerking die de mossel heeft ondergaan.

Er zijn bijvoorbeeld producenten die alleen een lipidenextract gebruiken. Een lipidenextract is een extract met alleen de vetten van de mossel. De rest wordt dan weggefilterd. Producten met lipidenextracten bevatten daarom relatief meer Omega 3-vetzuren, maar minder tot geen GAGs.

 

Andere producenten gebruiken de portie Groenlipmossel die overblijft nadat er lipiden uit zijn gefilterd. Hier zitten dan juist méér GAGs in, maar minder van die interessante Omega 3-vetzuren. Let er daarom bij het kiezen van een product met Groenlipmossel op dat de producent helder is hierover. Anders heeft u geen idee wat u gebruikt!

 

Glucosamine in GLMax®

Synofit gebruikt in Synofit Premium Plus, en Synofit Medium Plus en Synofit GLM Plus alleen GLMax® GroenlipmosselGLMax® is een Groenlipmossel die dicht bij de natuur staat: het betreft géén extract of restproduct! Direct na de oogst wordt de mossel gestabiliseerd, zodat er geen oxidatie plaatsvindt van de ingrediënten. De Groenlipmossel wordt voor GLMax® speciaal geselecteerd en vloeibaar gemaakt voor een ideale opneembaarheid. Hierin zijn de GAGs en Glucosamines dus nog aanwezig in hun natuurlijke hoeveelheden, evenals de Omega 3-vetzuren, furaanvetzuren, eiwitten, mineralen en andere interessante ingrediënten.
GLMax® bevat de Groenlipmosselsamenstelling precies zoals het bedoeld is, volgens onze diepe overtuiging.

 

Glucosamine in de Spier- en Gewrichts Gel

In de Synofit Spier- en Gewrichts Gel wordt een Groenlipmosselextract gebruikt. Daarnaast is de formule van de Gel aangevuld met extra Glucosaminesulfaat en Chondroïtinesulfaat

Bronnen

Coulson, S.; Palacios, T.; Vitetta, L. (2015) Perna canaliculus (Green-lipped mussel): bioactive components and (..). Progress in Drug Research 70;91-132.
Ulbricht, C.; Chao, W.; Costa, D.; Nguyen, Y.; Seamon, E.; Weissner, W. (2009) An evidence-based systematic review of Green-lipped mussel (Perna canaliculus) by the Natural Standard Research Collaboration. Journal of Dietary Supplements 6;54-90.