Curcumine en grote galstenen

Producten met Curcumine: oppassen met grote galstenen

In de gebruiksaanwijzingen van Synofit Premium, Synofit Basic en Synofit CurcuPlus staat onder de waarschuwingen de volgende tekst: Niet gebruiken indien u grote galstenen heeft. Zo nu en dan krijgen we hier van klanten vragen over. Bijvoorbeeld: Geldt dat echt alleen voor grote galstenen? Hoe weet je of je galstenen hebt? Kan ik Synofit gebruiken als ik geen galblaas meer heb? Deze vragen hopen we in dit artikel te beantwoorden.

Hoe zit het eigenlijk?

Het klopt dat Synofit Premium, Synofit Basic en Synofit CurcuPlus niet zomaar gebruikt kunnen worden als iemand grote galstenen heeft.
Het ingrediënt Curcumine heeft namelijk een invloed op de galblaas, waardoor die licht samentrekt. Normaal voorkomt dat juist de vorming van galstenen, maar als er al een (grote) galsteen aanwezig is, dan kan dit voelbare klachten geven in de galregio. Zover bekend is dat tot nu toe twee keer gebeurd bij gebruikers van Synofit Premium. Bij Synofit CurcuPlus en Synofit Basic hebben we er vanaf het begin voor gewaarschuwd, en zijn er ons tot op heden geen gevallen van bekend.

Zo’n reactie stopt meteen als men stopt met het gebruik van Curcumine, en verder gebruik van producten met Curcumine wordt dan eveneens afgeraden. Daarom adviseren we uit voorzorg ook mensen die weten dat ze een grote galsteen hebben, om geen Synofit Premium, Synofit Basic en Synofit CurcuPlus te gaan gebruiken. Het is overigens niet zo dat iedereen met grote galstenen zo’n reactie krijgt: er zijn klanten bekend die jarenlang Synofit Premium gebruikten zonder problemen, en dan per toeval ontdekten dat er een grote galsteen aanwezig is – zonder dat die ooit klachten gegeven heeft.
Ook weten we niet zeker of de dosering van Curcumine in Synofit Basic ‘hoog genoeg’ is om een dergelijke reactie te kunnen geven. Synofit Basic bevat per dagdosering van 3 capsules: 30 mg Bio-Curcumine.

Hoe weet ik of ik een galsteen heb?

Grote galstenen blijven normaalgesproken onopgemerkt. Als u zeker wilt weten of u ze heeft, dan kunt u via de huisarts een echo laten doen. De mensen die van zichzelf weten dat ze een grote galsteen hebben, hebben meestal een onderzoek gehad waarbij dit (onbedoeld) aan het licht kwam. Grote galstenen geven niet zomaar problemen, en daarom wordt er doorgaans niets aan gedaan als dit ontdekt wordt.
Kleine galstenen zijn meestal degenen die wel opgemerkt worden, omdat die vanzelf al ergens bij een galweg of andere vernauwing irritatie geven. Als iemand hier herhaaldelijk last van heeft, dan wordt vaak overwogen om de galblaas te verwijderen.

En als ik geen galblaas meer heb?

Als u geen galblaas meer heeft, kan Curcumine daar geen invloed meer op hebben (dat die samentrekt en bij grote galstenen problemen geeft). Wel kan iemand, die geen galblaas meer heeft, nog wel eens klachten houden van galstenen in de galwegen. Of Curcumine hier ook invloed op kan hebben, is op dit moment (nog) onbekend bij ons. We adviseren daarom om in deze situatie wel extra alert te zijn, en om bij de eerste tekenen van klachten aan de galwegen tijdens het gebruik van Synofit Premium, Synofit Basic en Synofit CurcuPlus, het gebruik hiervan te staken.